Лабораторни показатели, референтни стойности

ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ:

Натрий (Na) 136-151 mmol/l
Калий (K) 3,5-5,6  mmol/l
Калций (Ca) 2,12-2,62 mmol/l
Магнезий (Mg) 0,70-1,20 mmol/l
Мед (Cu) мъже: best lesbian porn 12,3-22,4 ?mol/l  жени: 13,2-24,6 ?mol/l
Желязо (Fe) мъже: 12,5-26,7 ?mo/l    жени: 10,7-23,4 ?mo/l
Цинк (Zn) 12-24 µmol/l
Хлориди (Cl-) 96-110 mmol/l
Неорганичен фосфор (P) 0,77-1,36 mmol/l

ХОРМОНИ:

FT3 3,0-8,8 pmol/l
FT4 8,8-22,8 pmol/l
TTX 0,3-5,0 mU/l
TSH 0.490- 4.670 mU/l
Пролактин до 511 ?U/l

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

RBC мъже: 4,4-6,1 T/l жени:  4,2-5,4 T/ l
Hb мъже: 135-180g/ l жени:  celebrity porn 120-160g/ l
Ht мъже: 0,40-0,54 жени:  0,37-0,47
MCV 82-98 fl
MCH 28-33 pg
MCHC 330-350 adult anime g/ l
МРV 7,80-11,0 fl
WBC 4,5-9,0  G/ l
PLT 130-360 G/ l
Ретикулоцити 4-14 ‰ (25-85 G/l)

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УРИНА:

Калий (K) 35 hentai videos – 90 mmol/24h
Натрий (Na) 120-220 lesbian porno mmol/24 h
Хлориди  (Cl-) 110-225 mmol/l
Албумин (Al) до 30 mg/24h
Амоняк (NH3) 20-70 mmol/l
Креатин мъже: 84-1443 µmol/l     жени: 145-2061 µmol/l
Креатинин мъже: 13,2-17,6 mmol/l  жени: 7,1-13,2 mmol/l
Пикочна киселина 1,19-4,16 mmol/24h
Урея 233-331 mmol/24h

ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ (кръвосъсирване):

Време на кървене 2-5 min
Време cartoon porn на съсирване 5-10 min
Протромбиново време 11-14 sec
Протромбинов индекс 70-110 %
Тромбиново време (ТТ) 18-25 sec
Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) 32-51 sec
Фибриноген 2-4 g/l

Tags: , , ,

Comments iphone porn are closed.