Posts Tagged ‘стойности’

Изследвания на кръвта и урината

сряда, юли 14th, 2010

Лаборатория Рамус провежда извънредни и профилактични изследвания на кръвта и урината. Това са едни от най-често провежданите изследвания в човешкия живот. Те са лесни и бързи, на ниски цени, а ни дават значителни основания за различни твърдения относно човешкото здраве.

Осъществяването на кръвните изследвания преминава през няколко етапа. Скоростта на утаяване на кръвта се измерва с т. нар. еритроцитен стълб (ESR) или „реакция на Бирнаки”. Широко използвано като контролен медицински тест за проверка на кръвното здраве (т.е. дали има наличие на някакъв възпалителен процес или не). Повишеното количество на фибриногена в кръвта предизвиква слепване на червените кръвни клетки, което е предизвестие на възпалителен процес. Образуват се струпвания от клетките, които по-бързо се утаяват. Тези струпвания се получават и при наличие на лимфопролиферативни смущения, където един или няколко имуноглобулини се секретират в големи количества. Въпреки честото му назначаване, това изследване не дава достъчно база за образуване на изводи. Използва се най-много при поставяне на диагноза на заболявания като миелома, темпорален атрит и полимиалгия реуматика.
Широко се прилага като диференциялна диагноза при болестта на Кавазаки и може да се повиши при хронични инфекциозни състояния като туберкулоза и инфекциозен еднокардит. Изследването при деца показва какъв е ефектът от лечението при съответни възпалителни заболявания като темпорален атрит, полимиалгия реуматика и ревматоиден артрит. Прилага се и при болестта на Хочкинс.

Друг метод за извличане на данни от кръвта е метода „време кървене”, показващ дали организма реагира нормално при загуба на кръво от наранено място. Медицински този опит се провежда като се прави разрез на точно определено място на подмишницата на човек, с точно определена дължина и ширина. Ръката се превързва и се наблюдава за колко време ще се образува защитна тапа върху раната. Здравият организъм има способността бързо да образува кръвосъсирване и затваряне кървящата рана. При слабо кръвосъсирване могат да се направят изводи за различни болестни състояния като някои синдроми свързани със съдовете, тромбоцитопения и други. Нормалната величина за време на кървене е в границите от 2  до 9 минути, в зависимост от диагностичният метод, по който се определя.

Пълна кръвна картина: Най-популярното изследване на кръвта, което включва изброяване на кръвните клетки (еритроцити, левкоцити и тромбоцити), определяне концентрацията на хемоглобин, хематокрит, математическите стойности на еритроцити и тромбоцити. Показателите, характеризиращи кръвната картина, нямат специфичност по отношение на дадено болестно състояние. Те се променят при наличие на някакво болестно състояние, например като анемия, разнообразни по произход възспаления и инфекции, патологични кръвни изменения и други.

- Еритроцити – червени кръвни клетки (RBC): Броят им зависи от пола, възрастта, приемането на храна, надморската височина и други. Намаляване броя на еритроцитите е характерен индикатор за състояние на анемия. Увеличаване броя на еритроцитите е характерено при новородени бебета и при по по-голяма надморска височина. Патологично увеличаване броя на еритроцитите е първично състояние при заболяването еритремия и вторично при хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, загуба на голяно количество течности и други (за мъже 3.60 – 5.80 g/l; за жени 120 – 160 g/l.).
- Левкоцити – бели кръвни клетки (WBC):
Върху броя на левкоцитите оказват влияние фактори като възраст, хранене, емоции, физическо напрежение. Наблюдават се и денонощни колебания в броя на левкоцитите. Физиологично броят на белите кръвни клетки при новородени е повишен, но започва да спада към втория ден след раждането. Повишение на левкоцитите (левкоцитоза) се среща най-вече при инфекциозни процеси, гнойни процеси, токсични въздействия, левкози и други. Намаление на левкоцитите (левкопения) може да се наблюдава най-често при вирусни заболявания, ендокринни заболявания, йонизираща радиация, въздействия от токсични и химични вещества, медикаментозни въздействия и друг. (0 3.50 – 10.5 giga/l.)

- Тромбоцити (PLT):Първична тромбопения се наблюдава при намаляване броя на тромбоцитите. Наблюдава се при болестта на Верлхоф. Вторична тромбопения се наблюдава  при инфекциозни заболявания, отравяния с химични вещества и медикаменти, левкози и други. Тромбоцитозата е повишаване броя на тромбоцитите. Също бива първична и вторична. Вторичната се наблюдава при хронични възпалителни процеси, карциноми, при спленектомия (отстраняване на далака) и други. (140 – 440 giga/l.)

Изследвания на урината се правят в зависимост от различните оплаквания. Често това са болки при уриниране, парене, тръдно или често уриниране, цвят на урината и т.н. Нормално в урината се отделя под 50 мг./литър белтък, което не може да бъде доказано с обикновените качествени проби. Когато това количество отделен белтък е по-голямо то се установява с тези проби и състоянието се одначава като протеинурия. В зависимост от причината протеинурията може да е с бъбречен или извънбъбречен произход. Бъбречната протеинурия е по-честа и по-значима – най-често е в резултат на паренхимно бъбречно увреждане – гломерулонефрит, нефрозен синдром. Извънбъбречната протеинурия е в резултат на възпалителни заболявания на пикочните пътища и мехура, уролитиаза, възпалителни заболявания на простатата и др.

Нормални граници на eлектролити и олигоелементи в урина и кръв:

Референтни стойности в урината

K Калий            25-125 mmol/24h

Na Натрий           40-220 mmol/24h

Cl Хлор            110-250 mmol/24h

Ca Калций            2,5-7,5 mmol/24h

P Фосфор          10,9-32,3 mmol/24h

Cu Мед                0,44-1,1 mkmol/24h

Zn Цинк               4,5-9 mkmol/24h

Mg Магнезий         7,1-11,7 mmol/24h

Pb Олово              6,3-13,0 mkg/l

Ca:Creat                    black amateur porn < 0,57

Cd Кадмий             0,5-4,7 mкg/l

Mn Манган дo       20 mкg/l

Аs Арсен              10-30 mкg/l

Кобалт               1,20-1,35 mкg/l

Мо Молибден        33-34 mкg/l

Ni Никел                2,2-2,7 mкg/l

Cr Хром                  0,24-1,8 mкg/l


Референтни стойности в кръвта

osm осмоларитет         280-295 mosm/l

K калий                3,5-5,6 mmol/l

Na натрий           136-151 mmol/l

Cl хлор                96-110 mmol/l

Ca калций              2,12-2,62 anime hentai porn mmol/l

iCa++ йон. калций      1,1-1,5 mmol/l

P фосфор възр.   0,84-1,45 mmol/l

деца    0,95-1,95 mmol/l

Fe желязо-ферозин

мъже   12,5 – 26,7 mkmol/l

жени    10,7 – 23,4 mkmol/l

Fe желязо-aas

мъже   10,2 – 36,4 mkmol/l

жени     9,2-33,9 mkmol/l

ТЖСК 44,8-71,6 mkmol/l

Cu мед                  12,3 – 24,3 mkmol/l

Zn цинк                12 – 24 mkmol/l

Mg магнезий            0,7-1,2 mmol/l

i Mg black girl porn йон. магнезий     0,33-0,57 mmol/l

Pb олово                 8,0-269 mkg/l

Li литий                  0,86-4,5 mкmol/l

Se селен              phone sex video 243-1123 nmol/l

Cd кадмий               1,0 мкg/l

Аl алуминий            0,0-10,0 mkg/l

Mn манган                0,5-0,7 mкg/l

bMn
арт. магнезий      4,0-14,0 mkg/l

As арсен                  0,5-1,5 mkg/l

bAs
арт. арсен           2,0-7,0 mkg/l

bМо
арт. молибден     0,8-3,3 mkg/l

bNi
арт. никел           4,5-28 mkg/l

bCr арт. хром             2,8-45 mkg/l

сCr сер. хром            0,12-12,1 mkg/l

Лабораторни показатели, референтни стойности

четвъртък, ноември 5th, 2009

ЕЛЕКТРОЛИТИ mobile porn И МИКРОЕЛЕМЕНТИ:

Натрий (Na) 136-151 mmol/l
Калий (K) 3,5-5,6  mmol/l
Калций (Ca) 2,12-2,62 mmol/l
Магнезий (Mg) 0,70-1,20 mmol/l
Мед (Cu) мъже: 12,3-22,4 ?mol/l  жени: 13,2-24,6 ?mol/l
Желязо (Fe) мъже: 12,5-26,7 hentai videos ?mo/l    жени: 10,7-23,4 ?mo/l
Цинк (Zn) 12-24 µmol/l
Хлориди (Cl-) 96-110 mmol/l
Неорганичен фосфор (P) 0,77-1,36 mmol/l

ХОРМОНИ:

FT3 3,0-8,8 pmol/l
FT4 8,8-22,8 pmol/l
TTX 0,3-5,0 mU/l
TSH 0.490- 4.670 mU/l
Пролактин до 511 ?U/l

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

RBC мъже: 4,4-6,1 T/l жени:  levitra online 4,2-5,4 T/ l
Hb мъже: 135-180g/ l жени:  celebrity porn 120-160g/ l
Ht мъже: 0,40-0,54 жени:  0,37-0,47
MCV 82-98 fl
MCH 28-33 pg
MCHC 330-350 iphone porn g/ l
МРV 7,80-11,0 fl
WBC 4,5-9,0  G/ l
PLT 130-360 G/ l
Ретикулоцити 4-14 ‰ (25-85 G/l)

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УРИНА:

Калий (K) 35 – 90 mmol/24h
Натрий (Na) 120-220 mmol/24 h
Хлориди  (Cl-) 110-225 mmol/l
Албумин (Al) до 30 mg/24h
Амоняк (NH3) 20-70 mmol/l
Креатин мъже: 84-1443 µmol/l     жени: 145-2061 µmol/l
Креатинин мъже: 13,2-17,6 mmol/l  жени: 7,1-13,2 mmol/l
Пикочна киселина 1,19-4,16 mmol/24h
Урея 233-331 mmol/24h

ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ (кръвосъсирване):

Време на кървене 2-5 min
Време на съсирване 5-10 min
Протромбиново време 11-14 sec
Протромбинов индекс 70-110 %
Тромбиново време (ТТ) 18-25 sec
Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) 32-51 sec
Фибриноген 2-4 g/l